O spoločnosti

REHASAN spol. s r.o.  je neštátne zdravotnícke zariadenie so sídlom v Banskej Bystrici. Odbornou lekárkou spoločnosti je MUDr. Marta Uhliarová.
 
1. Vyšetrenie pacientov je možné po telefonickom objednaní na telefónnom  čísle 048/4151787 alebo 0907157605 v čase od 7.30 do 15.30, alebo prostredníctvom objednávacieho systému Reservio použitím stránky
2. V prípade kontaktu cez email (rehasan.bb@gmail.com) uveďte telefonický 
kontakt na Vás
3. Podmienkou návštevy nášho pracoviska je použitie ochranného rúška (prekrytie úst aj nosa)
4. V prípade známok vírusového ochorenia nevstupujte do priestorov nášho pracoviska. Platí to aj pre prípadný doprovod pacienta.
 
          V rehabilitačnom zariadení je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
  •    pri poruchách pohybového aparátu
  •    pri bolestiach chrbta
  •    pri bolestiach kĺbov
  •    pri bolestiach hlavy
  •    pri poúrazových stavoch
  •    rehabilitácia detí v školskom a predškolskom vekuku

       V rehabilitačnom stredisku je poskytovaná aj akupunktúra, liečba na princípoch tradičnej čínskej medicíny  a  elektroakupunktúra.

Súčasťou liečby podľa princípov tradičnej čínskej medicíny je aj liečba pomocou bylinných zmesí.

                  REHASAN spol. s r.o. je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:
                       Všeobecná zdravotná poisťovňa
                       UNION zdravotná poisťovňa
                       DÔVERA
P r e v á d z k o v á  d o b a : 
    
objednaní pacienti  pondelok, utorok, štvrtok a piatok   od 0730 do 1400
objednaní pacientikontrolné vyšetrenia  streda   od 1030 do 1400
obedňajšia prestávka   od 1215 do 1300
lekárske odborné vyšetrenie:
(Na základe doporučenia praktického lekára alebo iného odborného lekára – podmienka
pre liečbu uhrádzanú zdravotnou poisťovňou. Možnosť poskytnutia rehabilitačnej liečby na priamu platbu) 
podávanie liečebných procedúr:
pondelok až piatok   od 0730 do 1545
obedňajšia prestávka   od 1215 do 1300
Rehabilitačné zariadenie nájdete v centre BB v blízkosti námestia a mestskej hromadnej dopravy  pozrite  Kontakt a mapa