Lekárske odborné vyšetrenie

      Komplexné lekárske rehabilitačné vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie chrbtice, svalov, kĺbov a s nimi súvisiacich ochorení. Jeho súčasťou je
  • odobratie anamnézy
  • zhodnotenie prinesenej lekárskej dokumentácie
  • vyšetrenie  funkčných porúch pohybového systému
     Na základe vyšetrenia lekár vykoná manipulačné a mobilizačné techniky na chrbtici a kĺboch končatín a stanoví  individuálny rehabilitačný program, prípadne vám navrhne možnosť liečby akupunktúrou.
     Mobilizačná a manipulačná liečba sa používa na ošetrenie funkčných kĺbnych blokád, ktoré sú bolestivé, obmedzujú pohyb a vedú k vzniku ďalších patologických reflexných zmien, k vzniku bolestivých bodov, hyperalgických zón a svalových spazmov. Cieľom ošetrenia je uvoľnenie pohybového segmentu či obnova kĺbnej vôle, ale tiež úprava svalového napätia a ošetrenie spúšťových bodov.

Mobilizácia prispieva k zmierneniu blokády pred následnou manipuláciou alebo priamo blokádu uvoľní.

     Vyšetrenie aj procedúry sa realizujú priamo v našom rehabilitačnom zariadení.