Liečba Reboxom

          Prístroj Rebox Physio je elektroterapeutický prístroj, ktorý využíva elektrické obdĺžnikové impulzy o frekvencii 2-4 Hz. Reboxové prúdy sú transkutánne privedené dotykom liečebnej elektródy. Behom niekoľkých sekúnd dôjde ku korekcii lokálneho prekyslenia v liečenej oblasti, čo má analgetický efekt, zvýši sa mikrocirkulácia krvi a lymfy a je pozorovateľný myorelexačný efekt.