Elektroliečba

        Elektroliečba je liečba, pri ktorej využívame liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Využívajú sa rôzne typy prúdov od jednosmerných, striedavých, impulzných, cez strednofrekvenčné až po prúdy s vysokou frekvenciou. Podľa jednotlivých typov prúdov majú elektroliečebné procedúry široké využitie. Ich účinky sú protibolestivé, zlepšujú prekrvenie končatín v súvislosti s rozširovaním ciev, pôsobia proti opuchu. Vzhľadom na to majú široké použitie pri liečbe bolestivých stavov a pri liečbe po úrazoch.